Retourneren & Herroepingsrecht

Hoe retourneer ik een product?

Wij willen je vragen ons retourformulier in te vullen. Op die manier kunnen we jouw retourzending snel verwerken. Je bent hiertoe echter niet verplicht. Het retourformulier voeg je vervolgens met het product en eventueel een kopie van je aankoopbewijs in een verzenddoos. Indien je de doos waarin het product is bezorgd en bijgaand beschermmateriaal hebt weggegooid, dien je zelf een vervangende doos en beschermingsmateriaal te vinden. De doos met het retourformulier, de kopie van het aankoopbewijs en het product stuur je goed verpakt op naar:

Ladieshomeparty cvba
Brusselstraat 51
2018 Antwerpen 

Let op
Wij nemen geen producten terug die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken

Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor zendingen die niet bij ons aankomen. Overweeg dus of je je zending aangetekend en verzekerd wil versturen. Zorg ook dat je de zending voldoende frankeert, omdat we deze anders niet kunnen aannemen.

of

Contacteer ons voor een GRATIS retourlabel!

De retourzending wordt door ons binnen 10 werkdagen verwerkt.

Krijg ik mijn verzendkosten terug als ik een product retourneer?

Was je product het enige product in de heenzending, dan krijg je de eventueel door jouw betaalde verzendkosten van de heenzending ook terug.

Was je verbruiksartikel niet het enige product in de heenzending (en heb je andere producten behouden), dan krijg je de eventueel door jou betaalde verzendkosten van de heenzending niet terug.

De hierboven genoemde voorwaarden vormen geen beperking voor de vrije uitoefening van het herroepingsrecht.

Wat is het herroepingsrecht?

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed (of in het geval van levering in delen; het laatste goed of onderdeel van het goed) fysiek in bezit krijgt.

Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van:
- producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken

Nadat je aanspraak hebt gemaakt op je herroepingsrecht, ben je alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat je het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals je dat in een fysieke winkel zou doen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van je beslissing de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Onze contactgegevens zijn:

Ladieshomeparty cvba
Brusselstraat 51
2018 Antwerpen

Telefoonnummer: 03/302 48 76
E-mailadres: info@erovibes.be

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om je mededeling betreffende je uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van je keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) zonder uitstel en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van je beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zal voor deze terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

NL L 304/84 Publicatieblad van de Europese Unie 22.11.2011

Je dient de goederen zonder uitstel, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor onze rekening.

Modelformulier voor herroeping

(Dit formulier alleen invullen als u de overeenkomst wilt herroepen)

- Aan Ladieshomeparty CVBA, Brusselstraat 51, 2018 Antwerpen, België, info@erovibes.be

- Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

- Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

- Naam/Namen consument(en)

- Adres consument(en)

- Handtekening van consument(en) [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]

- Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Ik heb een defect product ontvangen, wat doe ik nu?

In dit geval willen we je vragen om contact op te nemen met onze Klantenservice. Zij zullen je een antwoordnummer geven zodat je het kapotte of defecte product gratis kunt retourneren. Schrijf op de bijgeleverde pakbon je klacht, en stuur deze samen met het defecte product terug. We zullen deze vervolgens controleren.

Op het moment dat we een vervangend product gaan opsturen, ontvang je een verzendbevestiging. Vanaf dat moment zou je het nieuwe product binnen de standaard levertijd moeten ontvangen. De levertijd gaat in op het moment dat je van ons een verzend e-mail hebt ontvangen.

Wanneer krijg ik mijn geld terug na het retourneren van het product?

Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van je keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van je beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.

Indien je slechts een deel van je bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen er voor de terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Krijg ik mijn geld terug als ik een product geretourneerd heb?

Indien je aanspraak maakt op je herroepingsrecht, dan krijg je uiteraard je geld terug.

Behalve als je het product uitpakt of gebruikt in een mate die verder gaat dan nodig is om de aard, kenmerken en werking vast te stellen. In dit geval ben je aansprakelijk voor de waardevermindering van het product.

Hoe ver mag je gaan om de aard, kenmerken en werking vast te stellen? Het uitgangspunt hierbij is dat je het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals je dat in een fysieke winkel zou doen.

Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van:
- producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.